در این سایت اطلاعات پایه ای در مورد جامعه و زندگی روزمره فنلاندی وهمچنین واژه های پایه ای در زبان فنلاندی را می آموزید. این سایت بویژه برای پناهنده گانی که بطور سهمیه ای به فنلاند آمده اند در نظر گرفته شده است.

فنلاند

فنلاند

فنلاند در نیمه شمالی کره زمین مابین روسیه و سوئد قرار دارد. نروژ همسایه شمالی فنلاند است. و در قسمت جنوبی فنلاند استونی قرار دارد. زبانهای رسمی فنلاند، زبان فنلاندی و سوئدی است. فنلاند حدود 5,5 میلیون نفر جعیت دارد. خارجی زبانان در فنلاند حدود 200000 نفر هستند. اطلاعات بیشتر.

آماده شدن برای حرکت

آماده شدن برای حرکت

به شما بعنوان پناهنده سهمیه ای و مطابق با تقاضا نامه شما، جایگاه پناهندگی با اقامت دائم و اجازه کار در فنلاند داده شده است. اطلاعات بیشتر.

سفر به فنلاند

سفر به فنلاند

سفر به فنلاند بطریقه پرواز از فرودگاه صورت میگیرد. بعلت اینکه در پرواز ها میتوان فقط بیست کیلو بار سفر برای هر فرد به همراه داشت، مهم است که پیش از رفتن به کشور مقصد برنامه ریزی کرد که چه چیزی را همراه برداشت و چه چیزی را همراه بر نداشت. حتی اگر شرکت هواپیمایی اجازه بیش از بیست کیلو بار را بدهد، در پروازهای داخلی فنلاند نمیتوان با بیش از بیست کیلو بار سفر کرد. اطلاعات بیشتر.


زندگی روزمره

زندگی روزمره

بعنوان پناهنده سهمیه ای شما و خانواده شما حق دریافت خانه اجاره ای از شهرداری (شهر یا منطقه) خود را دارید. اندازه خانه اجاره ای و تعداد اتاق ها بستگی به تعداد افرادی دارد که درآن زندگی میکنند، منتها تجهیزات اولیه در خانه های اجاره ای غالبا یک جور هستند. اطلاعات بیشتر.

مدارس و آموزش

مدارس و آموزش

در فنلاند قسمت اعظم کودکان قبل از سن دبستانی، تحت مراقبت های روزانه و یا در آموزش پیش دبستانی (دوره آمادگی) هستند، برای اینکه غالباً والدین هر دو در بیرون از خانه مشغول کار هستند. اطلاعات بیشتر.

کار در فنلاند

کار در فنلاند

این مهم است که دانست زبان در محیط کاری فنلاند به زبان فنلاندی است. محل های کاری که زبان کاریشان انگلیسی است اقلیتهای کوچکی را در محلهای کاری تشکیل میدهند. برای شاغل شدن لام است که شما زبان فنلاندی را فرا بگیرید. اطلاعات بیشتر.


خدمات درمانی و تأمین اجتمایی

خدمات درمانی و تأمین اجتمایی

رای پناهندگان سهمیه ای در شهر (منطقه) همان خدمات درمانی ارائه میشود که به تمام شهروندان در فنلاند ارائه میشود. برای پناهنده سهمیه ای و خانواده او بعد از رسیدن به شهر(منطقه)، معاینه پزشکی ترتیب داده میشود. اطلاعات بیشتر.